Mali tabor

Srednjovjekovni grad Mali Tabor sagrađen je prvenstveno kao obrambena tvrđava koja je tijekom stoljeća pregrađivana u dvorac za stanovanje. Kao kaštel Mali Tabor spominje se 1490. godine, a krajem 17. st. dobiva izgled četverokrilnog dvorca sa tri polukružne kule. Povijesti Malog Tabora vezana je uz ugarsku obitelj Rattkay: Pavao Rattkay dobio je za ratne zasluge u vojsci bana Ivana Korvina 1502. posjede Jurketinec i Veliki Tabor u Hrvatskom zagorju. ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ladislav i Bebedikt Rattkay 1507. kraljevskom darovnicom dobivaju još i posjed Klenovec, zvan Vrbovec. Ladislav je 1524. godine za 3500 forinti kupio Mali Tabor od markgrofa Jurja Brandenburškog. Kupoprodajni ugovor potvrdio je kralj Ludovik, a uvođenje u posjed izvršio je zagrebački Kaptol. Kada su dobili i dobro Mali Tabor, Rattkay su se prozvali Rattkay "de Nagy et Kys Thabor" (od Velikog i Malog Tabora). Kada je 1793. umro posljednji Rattkay, posjedi Veliki i Mali Tabor mijenjaju vlasnike, od Ugarske komore, obitelji Wintershoffer, Jelačić, a ženidbenim vezama Mali Tabor je 1827. u došao posjed irskog baruna Henrika Kavanagha. Barun Kavanagh bio je veliki ljubitelj umjetnosti i kulture, a bavio se je i arheologijom. Za njegova boravka Mali Tabor je često posjećivao i književnik Janko Leskovar koji je tada bio učitelj u Prišlinu. Od 1945. godine pa sve do danas dvorac prati nesretna sudbina. Objekt je prepušten zubu vremena i dilemama vlasnika oko moguće namjene te iznalaženju sredstava za uređenje objekta.

Vrbovec

Srednjovjekvni plemićki grad Vrbovec svojim je položajem iznad granice doline Sutle štitio važnu prometnicu koja je iz Štajerske vodila prema istoku, Krapini i prema jugu, klancem Kosteljine prema Kostelu i Pregradi. Sagrađen je na lokalitetima koji nose naziv Veliko i Malo Gradišće
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Uz osnovnu ulogu obrane granice, Vrbovec je bio upravno crkveno središte čitavog kraja, Vrbovečkog arhiđakonata. Ime Vrbovečkog arhiđakonata ostalo je u uporabi sve do početka ovog stoljeća, kada je Zagrebačka nadbiskupija reorganizacijom arhiđakonata Vrbovečki pridružila Zagorskom. Zanimljivo je napomenuti da je zagorski arhiđakon danas Ivan Miklenić iz susjednog Desinića.

Pisana povijesna vrela spominju Vrbovec već 1267. godine kada se navodi comes de Vrbouch a 1269. godine spominje se archidiaconatus de Vrbouch. Vrbovec je bio u vlasništvu grofova Celjskih, a 1463. godine spominje se kao napušteni burg, abolitum castrum Wrbowc. Godine 1497. povijesni izvori ga spominju kao montem Wrbowcz desertum. Godine 1524. naziv Vrbovec prenosi se na obližnji Mali tabor: Kys Tabor, alio nomine (drugim imenom) Vrbowcz. Prva arheološka iskapanja započela su 1987. godine, a 2001. godine, zahvaljujući interesu lokalne zajednice, ta su pokusna istraživanja prerasla u sustavna. Na iskopinama su pronađeni brojni vrijedni uporabni i ukrasni predmeti toga doba, kao svojevrsno svjedočanstvo o obrtničkim i umjetničkim vještinama srednjovjekovnih majstora.