O Humu na Sutli

Kako doći do Huma

Općina Hum na Sutli prostire se na površini od 36,83 km2 u najzapadnijem dijelu Krapinsko-zagorske županije. Sa sjeverne i zapadne strane, uz rijeku Sutlu i Sutlansko jezero, graniči u dužini od 27 km s Republikom Slovenijom (općinama Rogatec, Rogaška Slatina i Podčetrtek), današnjom Europskom Unijom, a s južne i jugoistočne strane s općinama Zagorska Sela, Desinić, Pregrada i Đurmanec.

Unutrašnji prostor općine tvore brežuljkasti i niskobrdoviti tereni s istaknutim vrhovima, proplancima i potočnim dolinama. Visinske razlike dolina i brežuljaka kreću se od 218 do 485m nadmorske visine.

Na svom teritoriju ima četiri granična prijelaza (međunarodni u Lupinjaku, međudržavni u Humu na Sutli, te dva malogranična, u Malom Taboru i Klenovcu Humskom).


View Staklarski put in a larger map
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Važni telefoni i adrese

TZO Hum na Sutli
Hum na Sutli 175; Tel./faks: 049/341-097;
e-pošta: djmesaric@gmail.com;

Međunarodni granični prijelaz Lupinjak
tel.: 049/374-425, faks: 049/347-410

Međudržavni granični prijelaz Hum na Sutli
tel.: 049/341-130

Hrvatske pošte
Pošta Hum na Sutli, Hum na Sutli 158,
tel.: 049/341-165

Ljekarna Hum na Sutli
Hum na Sutli 181, tel.: 049/341-049

Dom zdravlja Hum na Sutli
Hum na Sutli 181, tel.: 049/341-158

Benzinska postaja
Krklec-trgovina d.o.o., Lupinjak bb
tel.: 049/347-530, fax.: 049/347-533
Vulkanizer
Krklec-Vrhovski d.o.o., Lupinjak b.b.;
tel.: 049 347 530; vl. Vlado Vrhovski

Župni ured Taborsko
Hum na Sutli, tel.: 049/340-682

Župni ured Prišlin
Prišlin 1, tel.: 049/340-505

Matični Ured Hum na Sutli
Lastine 1, tel.: 049/340-666

Osnovna škola Viktora Kovačića
Hum na Sutli 152, tel. i fax: 049/341-162,
tel. ravnatelj: 049/341-255
e-mail: os-hum-na-sutli-001@skole.htnet.hr

Knjižnica Hum na Sutli
Hum na Sutli 175, tel.: 049/382-384,
e-mail: knjiznica@humnasutli.hr
Privredna banka Zagreb
Bankomat (ispred trgovine Konzum)
Hum na Sutli 157

Zagrebačka banka,
Poslovnica Hum na Sutli,
Hum na Sutli 159 (+bankomat)
Tel./faks: 049/341-100

Samoborska banka,
Poslovnica Hum na Sutli,
Hum na Sutli 159
Tel./faks: 049-492-272

Autotaksi prijevoz
Taxi «Halužan»,vl. Jože Halužan,
Hum na Sutli 34, Mob.: 098/165-3700